Trg Martina Posedarskog 1

Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. zakona o javnoj nabavi ("narodne novine" br. 90/2011)