Trg Martina Posedarskog 1

2022

Obavijest o nadmetanju za postupak: Radovi održavanja komunalne infrastrukture 2023. je objavljena sa datumom slanja 02.02.2023. na www.eojn.hr, Oznaka: 2023/S 0F2-0004929

Obavijest o nadmetanju za postupak: Radovi održavanja komunalne infrastrukture 2023. je uspješno poslana na objavljivanje s datumom slanja 19.12.2022. na www.eojn.hr,
Broj objave: 2022/S 0F2-0050224.

Objava: Obavijest o nadmetanju

za postupak: Nabava opreme i radova za dječje igralište u Posedarju
Broj objave: 2022/S 0F2-0049424.

Ovaj postupak javne nabave dio je projekta „Igra valova“ koji se financira iz sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – 85 % i Republike Hrvatske – 15 %  putem Natječaja iz Mjere 2.2. „Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora", čija je svrha potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture na ribarstvenom području FLAG-a "Tri mora" koje obuhvaća područje 7 jedinica lokalne samouprave.“

lag