Trg Martina Posedarskog 1

20 Rujan 2023

Zlatne ruke

Projekt iznosi 336.000,00 EUR!

Projektom „Zlatne ruke“ osigurati će se pružanje dugotrajne usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijima od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti i prevencije institucionalizacije. Ukupno trajanje projekta iznosi 36 mjeseci od dana potpisa ugovora. Zaposlit će se 7 pružatelja usluga koji će tijekom 32 mjeseca trajanja pružanja usluge osigurati organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljenje drugih svakodnevnih potreba za minimalno 42 pripadnika ciljne skupine. Jednom mjesečno bit će osiguran jedan paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za svakog pripadnika ciljne skupine.

Projekt je pripremljen u suradnji sa agencijom ZADRA NOVA.

Prijavitelj projekta „Zlatne ruke“ će objaviti javni poziv za iskaz interesa ciljnih skupina Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, za sudjelovanje u projektu pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. Poziv za iskaz interesa radi pravovremenog informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti će objaviti na svojim mrežnim stranicama, putem radija i/ili putem tiskanog letka koji će se distribuirati kod prijavitelja i partnera te na javnim mjestima koja su od posebnog značaja za ciljne skupine, poput domova zdravlja, područnih ureda Hrvatskog zavoda ili na drugi odgovarajući način. Prijavitelj će prilikom odabira sudionika postupati transparentno i poštovati načela jednakog postupanja te zabrane diskriminacije.

Prijavitelj projekta će uredno voditi i pohraniti svu dostavljenu dokumentaciju te će ju tijekom projekta koristiti za dokazivanje pripadnosti osoba i/ili entiteta identificiranim ciljnim skupinama PDP-a, odnosno iz dokumentacije će biti vidljivo da su se pripadnici ciljnih skupina prijavili temeljem javnog poziva. Općina Posedarje će odmah po potpisu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava raspisati javni poziv za iskaz interesa ciljnih skupina za sudjelovanje u projektu „Zlatne ruke”. Odabir osoba koji zadovolje uvjete javnog poziva će se vršiti prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva za uključenje u projekt. Javni poziv će trajati tijekom trajanja cijelog projekta. Javni poziv će biti objavljen na službenoj web stranici, na radiju, u novinama Zadarskom listu i Zadarskom tjedniku, na svim oglasnim pločama u mjestu u formatu plakata. Letak s objavom javnog poziva će biti podijeljen na lokacijama relevantnima za ciljanu skupinu, npr. liječničke ambulante, domovi za starije i nemoćne osobe, ugostiteljske objekte i druge lokacije.