ZAŠTITA OKOLIŠA

Projekt "Razvrstaj i recikliraj"

 

LOKACIJE ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

 

Obavještavaju se mještani Općine Posedarje da si spremnici za odvojeno prikupljanje otpada postavljeni u Posedarju kod Nogometnog igrališta NK Hrvatski vitez.

 

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

 

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odlagati sljedeće vrste otpada:

papir i karton,

ambalaža od plastike,

metala i stakla,

ostala plastika,

tekstil,

baterije i akumulatori,

lijekovi,

boje,

tinta,

drvo koje sadrži opasne tvari,

otpadna ulja (jestiva i motorna),

metalna ambalaža pod tlakom,

ambalaža od opasnih tvari,

električni i elektronički otpad,

fluorescentne i štedne žarulje,

pesticidi,

kiseline i lužine,

fotografske kemikalije,

deterdženti.

 

U mobilnom reciklažnom dvorištu otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti. U njemu se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.

Lokacije i termini postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Posedarje, prikazan je u sljedećoj tablici:

 

 

 

 

 

OPĆINA POSEDARJE:

Slivnica Donja:

05-07.03.2020

31.08-02.09.2020

Posedarje:

09-11.03.2020

03-05.09.2020

Vinjerac:

12-14.03.2020

07-09.09.2020

Podgradina:

16-18.03.2020

10-12.09.2020

Islam Latinski:

19-21.03.2020

14-16.09.2020

 

„Općinski načelnik uspostavio je  sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu na mrežnoj stranici Općine Posedarje. Mještani će nepropisno odbačen otpad moći prijaviti na način da ispune obrazac – obavijest o nepropisno odbačenom otpadu te ga dostave osobno ili putem pošte Općini Posedarje na adresu Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje. Obrazac prijave može se preuzeti u prostorijama Općine Posedarje i na mrežnoj stranici Općine Posedarje.“

Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada

 

TZO Posedarje

Zadarska Županija

Vlada RH

Sabor

© 2017 Općina Posedarje. Sva prava pridržana.Izrada & održavanje Meridies

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA