Trg Martina Posedarskog 1

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je kolektivno predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Općine.

Mandat vijećnicima traje 4 godine, a biraju ih građani na neposrednim i općim izborima tajnim glasovanjem.

Općinsko vijeće se sastoji od 13 članova.

Related Articles

Sport i rekreacija

Općina Posedarje

Načelnik