Trg Martina Posedarskog 1

Ljetni respored odvoza mješanog komunalnog otpada