Trg Martina Posedarskog 1

Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Posedarje za k. č. č. 3232/1 i dio mora – Općina Posedarje

Početak javnog uvida: 20. svibnja 2024. godine

Završetak javnog uvida: 19. lipnja 2024. godine