Trg Martina Posedarskog 1

19 Listopad 2023

Saziv konstituirajućih sjednica Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Posedarje