Trg Martina Posedarskog 1

17 Srpanj 2023

Općina Posedarje potpisala Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Ukupna vrijednost projekta je 68.740,63 EUR od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjelio Općini Posedarje sufinanciranja u visini 80% tj, 54.992,50 EUR. Cilj projekta je uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu sa načelnimaodživog razvoja, zaštite okoliša i prirode te poticanje unaprjeđenja sustava sprječavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja otpada. Ugovorom je predviđena nabava 300 kompostera za kućno kompostireanje, zapremnine 350 litara, 13 setova spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za djecu, jedan komplet sadrži tri spremnika životinjskih oblika staklo/žaba, papir/delfin, plastika/medo. Općina će provedbom ovog projekta nabaviti i mobilnu sječkalicu – stroj za usitnjavanje drvene mase i 3 kompostera veče zapremnine za kompostiranje biljne mase sa javnih zelenih površina. Putem svojih službenih mrežnih stranica, oglasnih ploča i društvenih mreža tijekom jeseni će se objaviti javni poziv za prijavu za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje pri čemu će glavni kriterij za dobivanje biti prebivalište i boravište na području Općine Posedarje.