Trg Martina Posedarskog 1

04 Svibanj 2023

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

OPĆINA POSEDARJE

04.svibnja 2023. godine

JAVNI POZIV

 ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Pozivaju se mještani Općine Posedarje, domaće pravne osobe, vijećnici Općinskog vijeća Općine Posedarje i Načelnik Općine Posedarje na dostavu prijedloga za dodjelu javnih prizanja Općine Posedarje.

Svi prijedlozi trebaju biti zaprimljeni u Općini Posedarje do najkasnije 14.05.2023. godine do 12 sati.

Javna priznanja Općine Posedarje su:

Počasni građanin Općine Posedarje-mogu biti proglašeni državljani Republike Hrvatske ili strani državljani koji su osobito i izuzetno doprinijeli razvitku i ugledu Općine Posedarje, Zadarske  županije i Republike Hrvatske u cijelosti.

Nagrada za životno djelo- posebno javno priznanje koje se dodjeljuje građanima Općine Posedarje kao i osobama iz drugih sredina, a koje su svojima radom i javnim djelovanjem u području gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti osobito doprinijeli razvitku i ugledu Općine Posedarje.

Nagrada Općine Posedarje- dodjeljuje se mještanima Općine Posedarje i drugim osobama koje rade na području Općine Posedarje, skupinama građana, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim osobama za iznimne doprinose razvitku i ugledu Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, zaštite i unapređenja čovjekova okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Grb Općine Posedarje- javno priznanje fizičkoj osobi, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za postignuti uspjeh od iznimnog značaja za Općinu Posedarje, doprinos promidžbi Općine Posedarje, za uspješnu suradnju, za pomoć Općini Posedarje i druge osobite zasluge.

Plaketa Općine Posedarje- javno priznanje fizičkoj osobi, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi Općine Posedarje, za uspješnu suradnju, za pomoć Općini Posedarje i druge osobite zasluge.

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su slijedeći:

a) za pojedince:

-da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim , pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidži ovog područja.

-da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka  i građanina.

b) za pravne osobe:

-da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Općine, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine i Republike Hrvatske.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Posedarje podnosi se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja – ne otvarati“.

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja obavezno sadrži: ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te obrazloženje prijedloga, odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Posedarje.

Uz Prijedlog predlagatelj po mogućnosti prilaže odgovarajuću dokumentaciju (objavljenje radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i slično) kojima potkrepljuje navode iz prijedloga.

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE POSEDARJE