Trg Martina Posedarskog 1

08 Travanj 2022

Podmirenje troškova polaska u Osnovnu školu

Općinsko vijeće Općine Posedarje donijelo je Odluku o podmirenju troškova polaska u školu za učenike od prvog do osmog razreda Osnovne škole Braća Ribar Posedarje za školsku godinu 2017/2018 (KLASA: 600-01/17-01/02, URBROJ: 2198/07-1/1-17-02 od 19.09.2017., Posedarje), a čiji članak 1. određuje:

U svrhu podmirenja troškova polaska u školu za učenike od prvog do osmog razreda Osnovne škole Braća Ribar Posedarje odobrava se svakom učeniku isplata u iznosu od 500,00 kn. Prikupljanje obrazaca za dodjelu sredstava vrši se putem škole.