Kultura

Sva kulturna dobra zaštićena su zakonom, bez obzira na vlasništvo, preventivnu zaštitu ili registraciju. Svojstvo kulturnog dobra utvrđuje Ministarstvo kulture rješenjem na temelju stručnog vrednovanja.

 

 

POPIS KULTURNIH UDRUGA:

Kazališna udruga knezovi i serdari Posedarski

https://www.facebook.com/udrugacelinka.posedarje.3


Udruga Čelinka


Udruga „Posedarje moje“

call099/509-0841

https://hr-hr.facebook.com/posedarjemoje


Udruga Vinjerac

https://hr-hr.facebook.com/pages/category/Community/Udruga-Vinjerac-218650482142977/


Izvorno pjevačka skupina „Sokolovi“ –Ravni kotari

call099/738-3272

Popis kulturnih dobara po naseljima

 

POSEDARJE

spomenici graditeljstva:

 • crkva Sv. Marije – srednjovjekovan jednobrodna građevina, nastala na mjestu ranije romaničke građevine – (registrirani spomenik kulture, br. 791)
 • crkvica Sv. Duha, jednobrodna građevina iz 12. st. – na malom otočiću koji je uskom prevlakom spojen s kopnom (prev. zašt., br. 9/13-97)
 • župna crkva Gospe od Ružarija

arheološki lokaliteti:

 • Prizida – prapovijesna gradina nedaleko naselja
 • grobni humci uokolo naselja

PODGRADINA

arheološki lokalitet:

 • Budim – prapovijesna gradina (upisana u Registar, br. 763)
 • Podgradina – prapovijesna gradina na vrhu brežuljka

VINJERAC

spomenici graditeljstva:

 • zaštićena povijesna jezgra (upisana u Registar pod brojem 1053)

arheološki lokalitet:

 • ostaci Kaštela Venier
 • župna crkva Sv. Ante (19. st.)
 • rodna kuća V. Vežića
 • spomenik NOB-a
 • crkva Srca Isusova

SLIVNICA

spomenici graditeljstva:

 • župna crkva Sv. Kuzme i Damjana

arheološki lokalitet:

 • Gradina kod zaljeva Bokulja, prema Jovićima
 • Miolovića gradina, južno od Gradine kod Bokulja, opasana suhozidnim bedemima od neobrađenog vapnenca
 • Lergova gradina s ostacima suhozidnih kućica

ISLAM LATINSKI

spomenici graditeljstva:

 • ostaci ranosrednjovjekovne utvrde Vespeljevac

arheološki lokaliteti:

 • Gradina – između Islama Grčkog i Islama Latinskog
 • ostaci iz rimskog doba

TZO Posedarje

Zadarska Županija

Vlada RH

Sabor

© 2017 Općina Posedarje. Sva prava pridržana.Izrada & održavanje Meridies

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA