Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje