Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje