Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje