Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje