Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje