Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje