Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje