Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje