Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje