Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje