Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje