Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje