Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje