Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje