Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje