Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje