Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje