Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje