Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje