Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje