Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje