Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje