Trg Martina Posedarskog 1

Dopuna zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje