Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje