Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje