Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje