Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje