Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje