Sva kulturna dobra zaštićena su zakonom, bez obzira na vlasništvo, preventivnu zaštitu ili registraciju. Svojstvo kulturnog dobra utvrđuje Ministarstvo kulture rješenjem na temelju stručnog vrednovanja.

Popis kulturnih dobara po naseljima

POSEDARJE
-spomenici graditeljstva:
• crkva Sv. Marije – srednjovjekovan jednobrodna građevina, nastala na mjestu ranije romaničke građevine – (registrirani spomenik kulture, br. 791)
• crkvica Sv. Duha, jednobrodna građevina iz 12. st. – na malom otočiću koji je uskom prevlakom spojen s kopnom (prev. zašt., br. 9/13-97)
• župna crkva Gospe od Ružarija

-arheološki lokaliteti:
• Prizida – prapovijesna gradina nedaleko naselja
• grobni humci uokolo naselja

PODGRADINA
-arheološki lokalitet:
• Budim – prapovijesna gradina (upisana u Registar, br. 763)
• Podgradina – prapovijesna gradina na vrhu brežuljka

ISLAM LATINSKI
-spomenici graditeljstva:
• ostaci ranosrednjovjekovne utvrde Vespeljevac

-arheološki lokaliteti:
• Gradina – između Islama Grčkog i Islama Latinskog
• ostaci iz rimskog doba

SLIVNICA
-spomenici graditeljstva:
• župna crkva Sv. Kuzme i Damjana

-arheološki lokaliteti:
• Gradina kod zaljeva Bokulja, prema Jovićima
• Miolovića gradina, južno od Gradine kod Bokulja, opasana suhozidnim bedemima od neobrađenog vapnenca
• Lergova gradina s ostacima suhozidnih kućica

VINJERAC
• zaštićena povijesna jezgra (upisana u Registar pod brojem 1053)

-spomenici graditeljstva:
• ostaci Kaštela Venier
• župna crkva Sv. Ante (19. st.)
• rodna kuća V. Vežića
• spomenik NOB-a
• crkva Srca Isusova

Glavni izbornik 

logo desno 1122

Video

Tko je online 

Imamo 34 gostiju i nema članova online

Scroll to top