IZVJEŠĆA PRORAČUNA OPĆINE POSEDARJE ZA 2014.g:

Izvješća proračuna 2014.g.

 

IZVJEŠĆA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK Posedarje

Izvješća DV CVRČAK Posedarje 2014.g.

Izvješća DV CVRČAK Posedarje za 2015.g.

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE ČELINKA- KRŠI

Izvješće o javnoj raspravi prijedloga urbanističkog plana uređenja zone Čelinka-Krši u Posedarju

 

IZVJEŠĆA PRORAČUNA OPĆINE POSEDARJE ZA 2015.g:

Izvršenje proračuna za razdoblje od 1-6-15 Opći dio

Izvješće o ostvarivanju proračuna 1-6-15 (3+4)

Izvješće o ostvarivanju proračuna 1-6-15 (6+7)

Izvješće o ostvarivanju proračuna 1-6-15 (8-5)

Izvješće o ostvarivanju proračuna 1-6-15 (9)

 

Financijska izvješća za 2015. godinu

Dani zajmovi i primljene otplate

Izvješće JLP(R)S o vlasničkim udjelima / neto imovini

Bilješke uz financijska izvješća za 2015. godinu

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE DONJA DRAGA - IVANDIĆI

Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi UPU zone Donja Draga - Ivandići u Posedarju

Izvješće o II ponovljenoj javnoj raspravi prijedloga UPU zone Donja Draga - Ivandići u Posedarju

 

IZVJEŠĆA PRORAČUNA OPĆINE POSEDARJE ZA 2016. GODINU:

- Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

- Bilanca stanje na dan 31. prosinca 2016. godine

- Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

- Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

 

 

logo desno 1122

Video

Tko je online 

Imamo 51 gostiju i nema članova online

Scroll to top